Toliko riječi

Autor teksta
Milan Andraković
Autor glazbe
Milan Andraković
Aranžman
Milan Andraković, Morena Škokić
Stihovi

Polako stižemo, polako stižemo

To smo mi u daljini

Nikada bliže, nikada bliže

Nismo bili u blizini

A kada stignemo, a kada stignemo

Bit ćemo mirni

Niti usiljeno, niti ucviljeno

Bit ćemo divni

Potpuno sigurno, potpuno sigurno

Nimalo kivni

Korak po korak, polako stižemo

To smo mi, u blizini

 

Dal' krišom brojimo sve najbolje dane

Kad loši dani nas ponesu

Il' neki ostavimo potajno sa strane

Za neku buduću adresu

 

Toliko riječi, toliko djela

Što nikad nisu nastati smjela

Da ne razljute, da ne uzbude,

Da ne pomaknu ukopane ljude

Slične pjesme