Uvjeti korištenja

Hvala što upotrebljavate platformu Peperton te usluge i značajke koje vam nudimo u sklopu ove platforme. Platforma trgovačkog društva Peperton j.d.o.o. omogućuje Vam korištenje usluga koje obuhvaćaju objavljivanje videozapisa, audiozapisa, audiovizualnih zapisa, fotografija, tekstova (uključujući komentare).

Korištenjem bilo koje usluge koju nudi ova platforma prihvaćam ove uvjeta i pristajem na poštivanje ​​uvjeta korištenja usluge (u daljnjem tekstu: Uvjeti).

Uslugu smiju upotrebljavati punoljetne osobe. Ukoliko korisnik koristi usluge platforme u ime pravne osobe, korištenjem usluga potvrđuje da je ovlašteni zastupnik ili punomoćnik pravne osobe koja upotrebljava uslugu. Sadržaj mogu objavljivati samo autori sadržaja koji se objavljuje na platformi i osobe koje su ovlaštene na objavu sadržaja sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima  (Narodne novine br. 111/2021) i drugim mjerodavnim propisima Republike Hrvatske.

Uslugu možete koristiti ukoliko se pridržavate ovih Uvjeta, Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 111/2021) i drugim mjerodavnim propisima Republike Hrvatske.

Objavom sadržaja i korištenjem usluga potvrđujem da sam u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 111/2021) i drugih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske ovlašten koristiti i objavljivati sadržaj na platformi Peperton koristeći usluge. Korisnici garantiraju da ne krše autorska, izvođačka ili druga prava trećih osoba. S tim u vezi korisnik potvrđuje kako je u cijelosti odgovoran ako bilo koja osoba postavi prema vlasniku platforme I trgovačkom društvu Peperton j.d.o.o. bilo kakve zahtjeve vezane uz povredu intelektualnog vlasništva ili povredu bilo koje druge vrste ili pokrene bilo kakve postupke vezane uz takvu povredu.  Objavljivanje sadržaja koji krši autorska, izvođačka ili druga prava nije dopušteno. Vlasnik platforme Peperton ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj koji su objavili korisnici. Odgovornost za objavljeni sadržaj te za štetu koja bi objavljivanjem sadržaja i korištenjem usluge nastala bilo kojoj trećoj osobi snosi korisnik koji je postavio sadržaj na platformu.

Vlasnik platforme ovlašten je u bilo koje doba i bez bilo kakvog odobrenja korisnika ukloniti bilo koji sadržaj koji krši autorska, izvođačka i druga prava, koji je uvredljiv ili neprimjeren ili iz bilo kojeg drugog razloga, djelomično ili u cijelosti. Obavezno uklonite sadržaj za koji više nemate prava koja propisuju ovi Uvjeti.

Vlasnik platforme zadržava pravo izmijeniti ova pravila upotrebe u bilo kojem trenutku. Korisnici su dužni povremeno provjeravati Uvjete kako bi bili upoznati s promjenama. Ako ne prihvaćate nove uvjete, trebate ukloniti sadržaj koji ste prenijeli i prestati s upotrebom usluge.

Platforma može sadržavati poveznice na druge web stranice. Vlasnik platforme nije odgovoran za sadržaj drugih web stranica i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati korištenjem drugih web stranica.

Osobne podatke korisnika Vlasnik platforme može prikupljati, obrađivati i koristiti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine” br. 42/2018) te drugim mjerodavnim propisima.

Na ove Uvjete i vaš odnos s platformom i vlasnikom platforme kao mjerodavno pravo primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, te se ugovara mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.