Nema kad!

Autor teksta
Marko Stojkovic
Autor glazbe
Marko Stojkovic
Aranžman
Marko Stojkovic, Aleksandar Jovan Krstic
Stihovi

OVDE VAZDUH GORI SVE SE LOMI SADA JE VREME DRUGI PUT NEMA KAD OVDE VAZDUH GORI SVE SE LOMI SADA JE VREME DRUGI PUT NEMA GAD ODVIJA SE FILM PO PROJEKCIJI UČE TE KROZ BOLI ŠTA TREBA DA SE VOLI NEĆEŠ DA PSUJEŠ ZATO ĆEŠ DA SEDIŠ MNOGO TOGA PRODJE NEMAŠ SEĆANJA NEĆEŠ DA PSUJEŠ ZATO ĆEŠ DA BLEDIŠ SEĆANJA NEMAŠ I MALO TOGA ZNAŠ SKLAPAŠ REČI NEKAD POMISLIŠ DA ZNAŠ NIKADA KIŠA SAMO NEKA KAP NA PITANJE NEKO IMAŠ ODGOVOR DALEKO ODNEKUD ŠAPUĆE TI ON PUNA GLAVA LAŽNIH INFORMACIJA PRAVU SLIKU SVETA DA NE SAGLEDAŠ PUNA GLAVA LAŽNIH RAZNIH INFORMACIJA PLAVU SLIKU SVETA DA NE SAGLEDAŠ OVDE VAZDUH GORI SVE SE LOMI SADA JE VREME DRUGI PUT NEMA KAD OVDE VAZDUH GORI SVE SE LOMI SADA JE VREME DRUGI PUT NEMA GAD